37-450 Stalowa Wola, ul. Działkowa 2 156425925
2
1

O Spółce

HSW – Wodociągi Sp. z o.o. powstała w 1999 roku i działała jako samodzielny podmiot gospodarczy w ramach Grupy Kapitałowej PGZ.

                                             Od 03.01.2024 roku jedynym właścicielem posiadającym 100% udziałów jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli.


HSW – Wodociągi Sp. z o.o. świadczy usługi dla zabezpieczenia potrzeb socjalno-bytowych i technologicznych przedsiębiorstw lokujących się na obecnym i byłym terenie HSW S.A. oraz Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zaopatrywanych z sieci HSW-Wodociągi Sp. z o.o. w Stalowej Woli.

Spółka świadczy usługi w zakresie
:

  • dostawy wody pitnej pobieranej z własnego ujęcia wody podziemnej i uzdatnionej we własnej stacji uzdatniania,
  • dostawy wody przemysłowej do celów technologicznych pobieranej z własnego ujęcia wody powierzchniowej,
  • odbioru ścieków do sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej i ich oczyszczania w mechanicznej Centralnej Oczyszczalni Ścieków,
  • w zakresie wykonywania badań ścieków,wody i higieny pracy na stanowiskach pracy  świadczone przez Laboratorium Ochrony Środowiska.
W zakresie działalności Działu Metalowiec, tj.:
  • sprzedaży usług najmu powierzchni biurowo-usługowej,
  • sprzedażą usług powierzchni mieszkalnej (noclegowej),
  • sprzedażą usług hotelarskich (wynajem pokoi),.
Spółka posiada moce produkcyjne pozwalające na przyłączanie nowych odbiorców do własnej sieci wodno-kanalizacyjnej i ich pełną, kompleksową obsługę w zakresie dostaw wód i odbioru ścieków. Spółka posiada niezbędne, wymagane prawem pozwolenia wodnoprawne w zakresie prowadzonej działalności.

Zarząd:

Tadeusz Samołyk

Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny

Rada Nadzorcza:

Piotr Walczyk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

oraz

Kamil Sudoł 

Marcin Chodorek 

DANE REJESTROWE 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy: 37.790.160,00 PLN

Nr KRS: 00000056319

NIP: 8652135865

REGON: 830453147