37-450 Stalowa Wola, ul. Działkowa 2 156425925

OGŁOSZENIA

W związku z realizacją postępowania wyboru wykonawcy  modernizacji obiektu  Przepompownia Wody Przemysłowej n/S

zwracamy się z prośbą, o przedstawianie ofert na wykonanie ww. modernizacji zgodnie z projektem

„Przebudowa rozdzielni SN  i nN w stacji transformatorowej  „Pompownia Wody Przemysłowej n/S”.   

W załącznikach poniżej do pobrania Zapytanie ofertowe oraz   do podpisu i odesłania Oświadczenie o zachowaniu poufności.              

 W przygotowanej ofercie prosimy też określić możliwy termin realizacji inwestycji.

Koniec okresu ofertowania przewidziany jest na dzień 31.01.2022 r.

W razie dodatkowych pytań lub koniecznych ustaleń proszę o kontakt mailowy na adres j.domanski@hswzw.pl