37-450 Stalowa Wola, ul. Działkowa 2 156425925
2
1

O Spółce

HSW – Wodociągi Sp. z o.o. powstała w 1999 roku i działa jako samodzielny podmiot gospodarczy w ramach Grupy Kapitałowej PGZ

HSW S.A. posiada 100% udziałów w kapitale Spółki. HSW – Wodociągi Sp. z o.o. świadczy usługi dla zabezpieczenia potrzeb socjalno-bytowych i technologicznych przedsiębiorstw lokujących się na obecnym i byłym terenie HSW S.A. oraz Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zaopatrywanych z sieci HSW-Wodociągi Sp. z o.o. w Stalowej Woli.

Spółka świadczy usługi w zakresie
:
  • dostawy wody pitnej pobieranej z własnego ujęcia wody podziemnej i uzdatnionej we własnej stacji uzdatniania,
  • dostawy wody przemysłowej do celów technologicznych pobieranej z własnego ujęcia wody powierzchniowej,
  • odbioru ścieków do sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej i ich oczyszczania w mechanicznej Centralnej Oczyszczalni Ścieków,
  • w zakresie wykonywania badań ścieków,wody i higieny pracy na stanowiskach pracy  świadczone przez Laboratorium Ochrony Środowiska.
W zakresie działalności Działu Metalowiec, tj.:
  • sprzedaży usług najmu powierzchni biurowo-usługowej,
  • sprzedażą usług powierzchni mieszkalnej (noclegowej),
  • sprzedażą usług hotelarskich (wynajem pokoi),.
Spółka posiada moce produkcyjne pozwalające na przyłączanie nowych odbiorców do własnej sieci wodno-kanalizacyjnej i ich pełną, kompleksową obsługę w zakresie dostaw wód i odbioru ścieków. Spółka posiada niezbędne, wymagane prawem pozwolenia wodnoprawne w zakresie prowadzonej działalności.

Zarząd:

Tadeusz Samołyk

Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny

Rada Nadzorcza:

Ewelina Kuźnar

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Julia Mikołajczuk

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Kamil Sudoł

Sekretarz Rady Nadzorczej

Aldona Olszyńska

Członek Rady Nadzorczej 

Marcin Chodorek

Członek Rady Nadzorczej 

Norman Czarnecki

Członek Rady Nadzorczej  

 

DANE REJESTROWE 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy: 37.790.160,00 PLN

Nr KRS: 00000056319

NIP: 8652135865

REGON: 830453147 

Należymy do grupy kapitałowej HSW S.A.

hsw_logo_300x155

Jesteśmy członkiem grupy PGZ S.A.

pgz_logo_300x186