37-450 Stalowa Wola, ul. Działkowa 2 156425925
2
1

O Spółce

HSW – Wodociągi Sp. z o.o. powstała w 1999 roku i działa jako samodzielny podmiot gospodarczy w ramach Grupy Kapitałowej HSW S.A.

HSW S.A. posiada 100% udziałów w kapitale Spółki. HSW – Wodociągi Sp. z o.o. świadczy usługi dla zabezpieczenia potrzeb socjalno-bytowych i technologicznych przedsiębiorstw lokujących się na obecnym i byłym terenie HSW S.A. oraz Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zaopatrywanych z sieci HSW-Wodociągi Sp. z o.o. w Stalowej Woli.

Spółka świadczy usługi w zakresie
:
  • dostawy wody pitnej pobieranej z własnego ujęcia wody podziemnej i uzdatnionej we własnej stacji uzdatniania,
  • dostawy wody przemysłowej do celów technologicznych pobieranej z własnego ujęcia wody powierzchniowej,
  • odbioru ścieków do sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej i ich oczyszczania w mechanicznej Centralnej Oczyszczalni Ścieków,
  • w zakresie wykonywania badań ścieków,wody i higieny pracy na stanowiskach pracy  świadczone przez Laboratorium Ochrony Środowiska.
W zakresie działalności Działu Metalowiec, tj.:
  • sprzedaży usług najmu powierzchni biurowo-usługowej,
  • sprzedażą usług powierzchni mieszkalnej (noclegowej),
  • sprzedażą usług hotelarskich (wynajem pokoi),.
Spółka posiada moce produkcyjne pozwalające na przyłączanie nowych odbiorców do własnej sieci wodno-kanalizacyjnej i ich pełną, kompleksową obsługę w zakresie dostaw wód i odbioru ścieków. Spółka posiada niezbędne, wymagane prawem pozwolenia wodnoprawne w zakresie prowadzonej działalności.

Należymy do grupy kapitałowej HSW S.A.

hsw_logo_300x155

Jesteśmy członkiem grupy PGZ S.A.

pgz_logo_300x186