37-450 Stalowa Wola, ul. Działkowa 2 156425925
2

Laboratorium

Laboratorium posiada akredytację PCA co zapewnia, że wyniki badań są uznawane w postępowaniu administracyjnym i mogą służyć do oceny zgodności z prawem i decyzjami administracyjnymi.
Zespół Badań Wody i Ścieków oferuje:
 • badania ścieków w celu oceny spełnienia wymagań pozwoleń wodnoprawnych lub określenia zakresu oddziaływania na środowisko,
 • kontrolę procesu technologicznego w oczyszczalni ścieków,
 • badania wpływu ścieków na odbiornik,
 • badania wody z rzeki,
 • badania wody z piezometrów,
 • pobieranie próbek ścieków,
 • pobieranie próbek wody z rzeki,
 • pobieranie próbek wody z piezometrów.
Zespół Higieny Pracy wykonuje:
 • badania czynników szkodliwych na stanowiskach pracy: zapylenie, hałas ogólny i ultradźwiękowy, substancje chemiczne,
 • badania drgań mechanicznych działających na organizm człowieka,
 • badania oświetlenia miejsc pracy,
 • badania hałasu w środowisku, pochodzącego od instalacji i zakładów przemysłowych,
 • poza zakresem akredytacji: badania wydajności wentylacji,
 • pomagamy w rozplanowaniu w/w badań zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami jednostek kontrolujących.
certyfikat_2020_10_07a_optimized 
polityka 2020-10-21_1